Úroky z půjčky jsou odměnou pro věřitele, zato že byl ochotný dlužníkovi půjčku poskytnout. Úroky z půjčky jsou různě vysoké podle toho o jakou půjčku se přesně jedná. Více se dozvíte v celém článku.